Provádíme kompletní realizaci železobetonových podlahových desek vyztužených kari sítěmi popř. ocelovými drátky, tzv. drátkobeton včetně dodávky hydroizolačního souvrství. Dodaná betonová směs je uložena, urovnána a hutněna plovoucí vibrační lištou. Jako finální úpravu povrchu lze provést strojní vyhlazení a aplikací minerálního vsypu. Následně se provede uzavírací nástřik celé plochy, který zajistí rovnoměrné vysychání a zrání betonu.

© Copyright 2017 Flimex.cz