Povrchové úpravy v garážích a garážových stáních jsou tvořeny především formulovanými epoxidovými nátěry a bezrozpouštědlovými epoxidovými stěrkami, které odolávají danému mechanickému zatížení, možným úkapů ropných produktů (olej, pohonné hmoty) a v neposlední řadě i chemickému zatížení od posypových solí.

© Copyright 2017 Flimex.cz