Opravy podlah a lokálních výtluků jsou prováděny ve většině případů na bázi epoxidových bezrozpouštědlových pryskyřic a z nich zhotovovaných plastbetonů.

Jako finální povrchová úprava je volen systém, který nejvíce kopíruje okolní podlahovou plochu.

© Copyright 2017 Flimex.cz